Skydda dina pengar mot inflationen

Skydda dina pengar mot inflationen

Investeringar är en väg att gå för att öka ditt kapital och skydda det från inflation. Alla investeringar innebär en form av risk och avkastningen är inte garanterad. Men om du inte investerar har du heller inte möjlighet att få avkastning. Vilken avkastning du har möjlighet att få på investerat kapital beror på hur bra investering du faktiskt har gjort.

Skydda pengarna mot inflationen

För att investeringar ska vara lönsamma behöver du få en avkastning som är högre än vad inflationen är. Om avkastningen inte är större än inflationen förlorar du egentligen pengar även om kapitalet faktiskt växer, inflationen äter upp avkastningen. Genom att endast spara pengar på ett vanligt sparkonto med ingen eller väldigt låg ränta är det svårt att undgå att inflationen urholkar dina pengar. Räntan på sparkonton är för låg och motsvarar inte prisökningarna som sker i samhället.

Hög risk kan ge hög avkastning

Att ha en avkastning på omkring 5 procent varje år i genomsnitt behöver inte vara dåligt för en privatperson. För att få en hög avkastning måste du vara beredd på att ta en högre risk. Generellt ger hög risk möjlighet till hög avkastning. Men tänk på att avkastningen inte är garanterad. För att göra bra investeringar behöver du därför läsa på och vara insatt i vad du faktiskt investerat kapital i. Det gäller även att hitta en bra balans mellan den förväntade avkastningen och risk för att lyckas med investeringar på lång sikt.

Gör en egen analys

När du ska investera pengar är det en god idé att diversifiera din portfölj. Då sprider du riskerna och har inte lagt alla ägg i samma korg i fall din analys inte håller. Det är alltid viktigt att göra en egen analys innan du investerar på börsen eller på annat sätt. Du bör inte förlita dig helt på andra.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar